brf CDA-groenlinks
brief CDA-groenlinks

Brief aan CDA: Kies voor een groene coalitie!

De inwoners van Schagen hebben 21 maart hun stem uitgebracht. De zetelverdeling is bekend en de nieuwe raad heeft zijn eerste vergadering gehad. En dan wordt er tussen de partijen overlegd en gepraat om een coalitie te vormen. Het CDA heeft hierin logischerwijs als grootste partij het voortouw genomen en alle partijen uitgenodigd voor een gesprek. GroenLinks is zaterdag 7 april uitgenodigd en heeft ter voorbereiding een brief gestuurd naar dhr. Beemsterboer van het CDA. Met deze brief willen wij als GroenLinks nog eens duidelijk aangeven wat wij de belangrijkste uitdaging vinden voor de komende periode en roepen we het CDA op om voor de coalitievorming wel groot te denken, maar voor groen te kiezen.

Omdat GroenLinks op een open en transparante manier politiek wil bedrijven is deze brief en daarmee onze inzet voor het gesprek op 7 april openbaar. De tekst kun u hieronder lezen.

 

Geachte heer Beemsterboer, Beste Jelle,

Op 7 april is GroenLinks uitgenodigd voor een informatiegesprek in het kader van de coalitievorming. Uiteraard maken wij graag gebruik van deze uitnodiging. Met deze brief wil ik alvast extra aandacht vragen voor de grootste uitdaging waar wij in deze tijd voor staan: het behalen van de klimaatdoelstellingen. Het is een noodzaak die geldt voor heel Nederland, de hele wereld, maar is er ook een waar wij als Schagen een grote bijdrage aan kunnen leveren. 

De klimaatdoelstellingen en de verduurzaming van onze gemeente Schagen hoort niet bij één partij. Iedere partij, de ene wellicht wat meer dan de andere, is zich bewust van de noodzaak. Dit zagen we terug in de verkiezingscampagne en de verschillende verkiezingsprogramma’s. GroenLinks pleit dan ook voor een breed gedragen coalitieakkoord waarin de plannen en ambities om te komen tot een energieneutrale gemeente worden vastgelegd. De gemeente zal daarin de regie moeten nemen, en het betekent een forse investering. Maar die keuze moeten we maken. Laten we dat samen doen.

Een ander zorgpunt van GroenLinks is de claim op de ruimte in het ‘buitengebied’. GroenLinks wil het open en groene karakter behouden van ons agrarisch landschap en wil dus zorgvuldig omgaan met die claim. Groen dat je opgeeft, krijg je nooit meer terug! Voor ons is dit dan ook niet bespreekbaar. Natuurlijk maken wij ons als GroenLinks zorgen over een tekort aan betaalbare woningen voor zowel lage als middeninkomens. En dan met name voor de jongeren en de ouderen. Het is belangrijk om duidelijk zicht te hebben op de ontwikkelingen in de komende decennia. Daarbij is het ook van belang om te kijken naar de regio. Wat is de behoefte, waar ligt die behoefte en waar kan er gebouwd worden zonder ons groen er voor op te offeren. Soms zijn er ook alternatieve oplossingen mogelijk, zoals het aanpassen van bestaande bouw.

De claim op onze natuur is de afgelopen jaren ook steeds groter geworden aan de kuststrook. Vaak vanuit het oogpunt van toerisme. Als GroenLinks zien wij graag dat veel toeristen kunnen genieten van onze mooie gemeente, ons groen en het strand. Wij willen echter niet dat dit ten koste gaat van dat groen en het strand. Daarom willen wij bijvoorbeeld geen bouw van nieuwe strandhuisjes. 

Met GroenLinks in de gemeenteraad is de duurzame en sociale agenda voor de komende raadsperiode in goed beheer. Met de verkiezingsuitslag, waarbij wij gegroeid zijn met bijna 5x zoveel stemmen (van 251 naar 1221),  zien we ons gesterkt in de opvatting dat onze stem duidelijk gehoord moet worden in onze gemeente. Gezien het feit dat Duurzaam Schagen, nog een partij met een duurzaam profiel, ook in stemmenaantal is gegroeid, zijn wij er van overtuigd dat heel veel mensen in Schagen de urgentie zien van het thema duurzaamheid. GroenLinks ziet dit daarom graag als een zeer belangrijk onderdeel terug in een coalitieakkoord.

Ik wil hierbij graag opmerken dat partijen als het VVD, de seniorenpartij en JESS niet de grootste voorvechters  zijn als het gaat om het voor elkaar krijgen van de klimaatdoelstellingen. Ik wil je daarom vragen om bij de coalitievorming niet alleen te kijken naar de grotere jongens, maar vooral naar de groenere. Met een coalitie van CDA, PvdA, GroenLinks en Duurzaam Schagen, heb ik er meer vertrouwen in dat we de belangrijkste uitdaging van deze tijd aankunnen. Denk dus groot, maar kies uiteindelijk voor groen!

Beste Jelle. Ik wens je veel wijsheid toe in de komende tijd en hoop op een college die gaat voor een eerlijke verdeling van de welvaart en een groene toekomst. Op deze punten weet je ons sowieso altijd te vinden. GroenLinks is ook de partij die staat voor vrijheid. Voor een open samenleving waar je kan zijn wie je bent en kan zeggen wat je vindt. Waar iedereen zich thuis voelt, waar iedereen zich veilig voelt. Een samenleving waar we respectvol met elkaar omgaan. Ook al is iemand anders is: we geven elkaar altijd een kans. Dat is voor mij ook de basis waarop ik met jou, de raad en het college, graag wil samenwerken voor onze prachtige gemeente Schagen.

Ik zie je de 7e!

Met vriendelijke groet,

 

Lambert Riteco 

GroenLinks Schagen